Manifest naar ons hart


Afgelopen maand publiceerde VORM ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. Een manifest gericht op het verduurzamen van de bouw, het terugdringen van CO2-uitstoot en het aanpassen van de rekenmethoden die circulair bouwen nu nog in de weg staan.

 

Het manifest is branchebreed enorm goed ontvangen.

 

Onder de ondertekenaars vind je enkelen van de grootste bouwers, ontwikkelaars, ingenieurs-, consultancy- en architectenbureaus van Nederland. Waarmee HSB Ecologische Bouwers zich in goed gezelschap bevindt, want uiteraard staan wij ook vierkant achter dit initiatief.


Enkele van de speerpunten uit het manifest:

  •  Om als sector écht te kunnen verduurzamen, moeten we eerlijk kijken  naar de milieu-impact van materialen.
  • Om de CO2 uitstoot van onze sector te fors reduceren, moeten we alternatieven inzetten voor materialen die geproduceerd worden met fossiele brandstoffen. Een adequaat antwoord is de toepassing van biobased materialen zoals hout, hennep, vlas, bamboe en lisdodde. Ook het gebruik van reststromen uit Land- en tuinbouw biedt kansen.
  • Waar de schoen wringt, is het feit dat CO2-opslag door gebruik van biomaterialen niet goed wordt meegewogen in de huidige MKI/MPG-berekeningen.
  • Doordat Biomaterialen CO2 opslaan is er dubbele winst: CO2 wordt uit de lucht gehaald en voor langere tijd opgeslagen, daarnaast is er geen sprake van uitstoot door de productie van een fossiel alternatief. Als je die CO2-opslag meeweegt in de MPG-berekening, is het zelfs mogelijk om ‘MPG-negatief’ te bouwen.
  • En tot slot, de essentie: als collectief uit de bouwsector willen wij bijdragen aan een duurzamere wereld en ons niet laten vertragen door traditionele rekenmethodieken.


Wij tekenen ervoor!

 
Lang verhaal kort: we vragen als marktpartijen dat politiek en beleidsmakers CO2-opslag meenemen in de instrumenten voor de MPG-berekening. Zodat er een eerlijk speelveld ontstaat voor biobased-materialen, waardoor we een verduurzamingsslag kunnen maken.

 
Ondertussen wacht HSB Ecologische Bouwers natuurlijk niet af. We zijn al volop aan de slag, en adviseren over – en bouwen aan – het duurzamer Nederland waar iedereen zo naar uitziet. Hoe we dat zoal doen? Klik hier om contact op te nemen, dan vertellen we daar graag meer over.

 

PS Ook enthousiast over dit initiatief? Deel onze update dan hier.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info