Lage ecologische footprint ná bouw


Ecologisch bouwen is bouwen in samenwerking met de natuur. Eén aspect daarvan is dat we zuinig en verantwoord omgaan met de materialen die we aan de natuur onttrekken; we produceren bovendien minimaal afval en we zetten afval opnieuw in. Een ander aspect is dat we bouwen gericht op een zo klein mogelijke ecologische footprint tijdens de gebruiksfase. Dat claimen we niet alleen, daar kun je op bouwen

 

Zo controleert HSB Ecologische Bouwers wand- & dakopbouwen altijd op vier punten:

 

· Rc-waarde – hoe goed is de isolatie van dit bouwdeel?

 
Isolatiewaarden van de door ons geleverde wand- en dakopbouwen voldoen minstens aan het bouwbesluit, en scoren in principe altijd ruim boven de gestelde eisen. En dat met oog voor esthetiek; niemand houdt van dikke wanden die ten koste gaan het gebruiksoppervlak van de woning.

 
· Milieubalans – gebruikte primaire energie voor de productie en de CO2-opslag per m2

 
De gebruikte energie voor de productie, en de daarmee gemoeide CO2-(en andere giftige stoffen)uitstoot, mag uiteraard niet opwegen tegen de te realiseren CO2-opslag. Van herkomst tot halffabricaat en uiteindelijke montage brengt HSB Ecologische Bouwers het netto CO2-rendement in kaart.

 
· Vochtbestendigheid – dampopenheid en schimmelbescherming

 
Waarom zou je in een (dampdichte) regenjas willen, laat staan moeten, wonen? Dampopenheid is dan ook een wezenlijk onderdeel van gezond bouwen. Een ontwerpuitdaging, zeker in het geval van platte daken. Waar vocht- en schimmelbestendigheid vragen om slimme gecombineerde inzet van architectuur, materialen en (installatie)techniek.

 
· Hittebescherming – faseverschil

 
Simpel gezegd: hoe lang duurt het voor de wand of het dak warmte begint door te geven? En wat is daarbij de amplitudedemping: de reactie van de binnentemperatuur op de temperatuur buiten?

 
Bij houtskeletbouw met biobased materialen is het faseverschil vaak uitmuntend. Doordat vocht in de constructie als eerste opwarmt en verdampt, duurt het lang voor dat de rest van de constructie zelf opwarmt. Stel dat het faseverschil 16 uur is, dan betekent dat dat de zon 16 uur lang op hetzelfde vlak moet schijnen, voordat het opwarmt.

 
Goed om te weten

 
Dat de zon niet vaak 16 uur op dezelfde plek schijnt, hoeven we niet voor te rekenen. Voor alle andere bovengenoemde waarden en ijkpunten geldt dat je er goed aan doet om vooraf glashelder te hebben wat je huis in haalt.

 
En over dat laatste gesproken: nieuwsgierig wat het voor dat onderhanden project betekent om het geheel biobased uit te voeren? Neem dan contact op, dan kijken we met plezier eens mee naar de mogelijkheden!

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info